Selected Publications (in English)

 

Tarvainen, Anne (2019). Music, Sound, and Voice in Somaesthetics: Overview of the Literature. Journal of Somaesthetics 5(2), 8-23. https://somaesthetics.aau.dk/index.php/JOS/article/view/3602

Tarvainen, Anne & Päivi Järviö (2019). Preface: Somaesthetics and Sound. Journal of Somaesthetics 5(2), 4-7. https://somaesthetics.aau.dk/index.php/JOS/article/view/3601

Tarvainen, Anne (2018a). Democratizing Singing: Somaesthetic Reflections on Vocality, Deaf Voices, and Listening. Pragmatism Today vol. 9, no. 1, Summer 2018, 91-108. http://www.pragmatismtoday.eu/summer2018/Democratizing-Singing-Somaesthetic-Reflections-on-Vocality-Deaf-Voices-and-Listening-Anne-Tarvainen.pdf

 

— (2018b). Singing, Listening, Proprioceiving: Some Reflections on Vocal Somaesthetics. In Shusterman Richard (ed.) Aesthetic Experience and Somaesthetics (Studies in Somaesthetics 1). Leiden & Boston: Brill, 120-142. Download (.pdf).

 

Selected Publications (in Finnish)

 

Tarvainen, Anne (2021). Vastustava, värähtelevä keho: Kehon materiaalisuuksia refluksia sairastavien laulajien soomaesteettisissä kokemuksissa.” Musiikki 51 (1): 9–43. https://musiikki.journal.fi/article/view/107355

 

— (2016). Vokaalinen soomaestetiikka. Kehotietoisuuden esteettiset mahdollisuudet ihmisen äänenkäytössä ja kuuntelemisessa. [Vocal Somaesthetics. The potentials of body awareness in vocalizing and listening.] The Finnish Yearbook of Ethnomusicology 28, 1–39. https://doi.org/10.23985/evk.60239

— (2012). Laulajan ääni ja ilmaisu – Kehollinen lähestymistapa laulajan kuuntelemiseen, esimerkkinä Björk. [Singer’s Voice and Expression – A Bodily Approach to Listening to a Singer, Using Björk as an Example.] [PhD thesis.] Publications of the Finnish Society for Ethnomusicology 20. Tampere: Tampere University Press. http://urn.fi/urn:isbn:978-951-44-8803-0

 

— (2008). Elämyksestä analyysiin. Laulajan ilmaisun kuuntelemisen kehollisia ja liikkeellisiä ulottuvuuksia. [From Experience to Analysis. The bodily and motional aspects of listening to a singer’s interpretation.] Musiikki 1, 18–48. Download (.pdf)

— (2006). Käheys. Laulajan äänenlaadun tarkastelua fysiologisesta, kokemuksellisesta ja kulttuurisesta näkökulmasta. [Hoarseness. The Observation of singer’s voice quality from the physiological, experiential and cultural perspectives.] The Yearbook of Ethnomusicology 18. Helsinki: The Finnish Society for Ethnomusicology, 77–108. Download (.pdf)

 

Comprehensive list of publications

Download the comprehensive list of publications here (.pdf)


List of conference presentations

Download the list of conference presentations here (.pdf)

 


Latest presentation PowerPoint

 

Verkkovälitteisen laulamisen haasteet 5.5.2021 (pdf)
 

PhD, RESEARCHER OF SINGING

© 2021 Anne Tarvainen